UFO - Medisinhjulet

Go to content

UFO

  
  DETTE ER FORELØPIG EN TESTSIDE
UFO
Helt siden 1978 har jeg (Leif Havik) vært aktivt engasjert i UFO-problematikken, mens jeg i det siste tiåret mer eller mindre har overlatt fenomenet til seg selv. Nå er tiden inne for å ta dette opp igjen...

Betraktninger omkring UFO-fenomenet.
(januar 2008) Jeg utga en bok i 1986 (ISBN 82-991507-0-1) ”UFO-fenomenet, kan det umulige være mulig?” Boka er i mange biblioteker, men er dessverre utsolgt fra eget forlag. Den inneholder flere rapporter som beskriver ulike UFO-opplevelser fra Hessdalen i Sør-Trøndelag, Dalarna i Sverige, Yakima Indian Reservation i USA, og Twente-observasjonene i Holland. I den tiden boka ble skrevet var jeg av en ganske klar oppfatning av at mange UFO-opplevelser var knyttet til ikke-jordisk besøkende, samt at mange av observasjonene var fysiske objekter av ikke-jordisk opprinnelse. Det var imidlertid ikke alltid like lett å formidle sine synspunkter om det. Iløpet av tiden etter boka, er det også blitt fokusert en del på kornsirkler, og om hvordan disse blir til.
Nå har jeg som sagt hatt en hvileperiode på et tiår, men interessen og filosoferingen omkring fenomenet, har vært tilstede hele tiden. Og med tid forandres tankene gjennom modning, og gjennom nye innsikter på andre områder. Så er også tilfelle når det gjelder UFO. Jeg er fortsatt av den oppfatning av at noen av observasjonene er knyttet til utenomjordisk intelligens, og besøk av det samme.
Det som derimot er av nyere personlig mening, er at disse fenomenene også er knyttet til en slags spirituell forbindelse.
Jeg har i Hessdalen i perioden 1982- 1994, uttallige ganger opplevd hendelser hvor fenomenet tilsynelatende plutselig har dukket opp på kveldshimmelen som troll ut av eske, akkurat i det øyeblikket jeg stanset bilen, gikk ut av den, og smalt igjen bildøren. Akkurat da, åpenbarte fenomenet seg som et eller flere lys, - passerte observasjonsplassen, sloknet og forsvant i intet. Dette skjedde såpass mange ganger at jeg også den gang undret over at dette ikke kunne være en tilfeldighet.
Jeg er nå mer tilstede i meg selv og mer moden til å våge å innse at observasjonene kan være en del av en innviklet og tilsynelatende ubegripelig prosess, hvor ulike faktorer er ”pålogget” en bevissthetsbank. Disse faktorene er blant annet:
fokus eller tilstedeværelse i seg selv uten forventninger mentalt avklart forhold til mulig opprinnelse og definisjon av fenomenets natur, samt at observasjonene er en del av en ”plan” satt i en større sammenheng, en slags spirituell forbindelse.
En av de teoriene jeg arbeider med nå, er hvorvidt fenomenet som ofte er manifistert som lys, kan påvirkes av lyskilder. Jeg tenker på en slags kommunikasjon mellom partikler, - i dette tilfellet, lyspartikler. Under Project Hessdalen i 1984 forandret et lysfenomen blinkfrekvens da det ved gjentatte eksperiment ble rettet et laserlys imot det. I juli 2006 tok jeg et bilde hvor lysfenomenet ikke var synlig for øyet, men hvor det manifisterte seg på foto. Under mange av mine turer til Hessdalen har både jeg og andre opplevd blink i under et sekunds varighet på tilfeldige deler av himmelen , men slike opplevelser er kategorisk blitt avklart som innbilninger eller synsbedrag. Nå er jeg ikke lenger av den oppfatning. Noe er selvfølgelig synsbedrag, for øyet er egentlig et svært begrenset instrument til å fange det samme som avanserte kamera er i stand til. Omtrent 25 bilder pr sekund er på grensen til hva øyet er i stand til å fortolke. Dessuten kan vi vanskelig oppfatte øyeblikkshendelser med mindre enn et sekunds varighet, ganske enkelt fordi det øyet har sett ikke kan spoles tilbake for å se det pånytt, og på grunn av en naturlig treghet i selve øyet samt fortolkningsprosessen etter at noe er sett.
Da er det lettere for at et kamera kan fange det som skjer med for eksempel 1/125 sekund, og spesielt også om man forandrer ISOverdien. På bildet som jeg tok i juli 2006 brukte jeg blitz , og dette relativt svake lysflashet kan etter mine teoretisk oppfatninger, kommunisere med lyspartikler i lysfenomenet, - skape en forstyrrelse, en slags faseforskyvning og dermed gjøre det synlig. Jeg vet ennå ikke om det er slik, men jeg tillegger nå energi til å arbeide ut ifra denne teorien.
Mange konkrete forsøk er gjort senere og vil bli gjort i tiden som kommer.
Jeg skal utdype de tre nevnte faktorene noe:
1) Fokus og tilstedeværelse.
Min erfaring er at det i mange sammenhenger er viktig og kanskje også avgjørende å være tilstede i en hendelse, i en tilstand, i nuet. Vi har gjennom tillærte mønster så altfor lett evne til å miste fokus på det vi holder på med, den tilstand vi er i, og lar oss lett fanges av påvirkninger fra hendelser som har vært eller som vi vet skal skje, eller som vi bare tror kan skje. Dermed mister vi grepet om det å være og vi mister en del av opplevelsen vi er i. Å fokusere er etter min mening ikke ensbetydende med å konsentrere seg om å sanse, men tvert imot å avfokusere alt annet, slik at vi nettopp er i stand til å sanse fullt ut.
Totalt vi jeg påstå å ha observert UFO-fenomener om lag 40- 50 ganger. Av disse hendelsene har det skjedd kun to ganger ved at jeg enten var på vei til et sted eller på vei ifra et sted. I hovedsak har disse observasjonene skjedd når jeg var stasjonert på ”observasjonspost” for å observere. Jeg har uttallige ganger vært bevisst at ”nå er jeg her” og ” at nå sanser jeg”. Alle våre sanser blir daglig forstyrret av raskt skiftende TV-bilder eller konstant lyd-opplevelse. Vi har glemt at sansene også er noe som må trenes. I og med at jeg gjennom alle år har ferdes mye ute i naturen, og da gjerne alene, - har det vært rikelig anledning til å trene syns- og hørsels-sansen.
2) Mentalt avklart forhold til opprinnelse.
Jeg har ved observasjoner høstet erfaringer som for meg, langt på vei har vist hva mange av disse lysfenomenene kan være. Ved et par tilfeller i dagslys og på nært hold, kunne jeg ha sverget på at det var snakk om en gjenstand, bestående av et slags metall, nærmest som eloksert aluminium. Ved et tilfelle kunne det se ut som at det var sammenføyninger i skroget, nesten som plateskjøter, dog uten skruer eller nagler. Og at en liten fremre del av skroget var som sotfarget glass. Ved flere lysobservasjoner, hersket det ingen tvil om at fenomenet oppførte seg intelligent. Slukket lys da rutefly mellom Oslo og Trondheim passerte over. Sloknet da det ble rettet et stort teleobjektiv imot det. Sloknet idet samme sekund som radiokommunikasjonsutstyr (27MHz) ble brukt. Alt dette har gitt meg en overbevisning om at mange av disse fenomenene er fysisk materialiserte objekter, gjerne fartøyer kontrollert av en intelligens, og at de er av ikke jordisk opprinnelse. Da jeg etablerte meg på gitte observasjonsposter var jeg derfor mentalt forberedt på dette, og ville ikke bli særlig overrasket om man en gang i fremtiden kom med en slik konklusjon. På bildet fra juli 2006 vil jeg påstå at objektet hadde en solside og en skyggeside som stemte overens med solens faktiske posisjon i henhold til angitte tid.
3.) UFO-fenomenet er en del av en større ”plan”.
Disse fenomenene er ikke av ny tid, og har nok trolig ”alltid” funnet sted. I svært gammel tid i India ble UFO`s omtalt som Vimanas. Det blir ennå noe diffust å forsøke og beskrive en slik større ”plan”, - men ut ifra en grunnleggende tanke om at alt henger sammen, og at det ikke finnes noen tilfeldigheter, ville det forundre meg stort om slike fenomener skulle falle utenfor den kollektive bevissthets database, og liksom ikke tilhøre sivilisasjonens utvikling. Det er ikke mange år siden Carl Sagan`s Tv-serie Cosmos viste oss det man da visste om universet, hvor Sagan påpekte at det var usannsynlig at det kunne eksistere liv andre steder enn på Jorden. I dag 25 år senere, er det en bred oppfatning av at det er svært sannsynlig at det finnes liv på andre kloder i andre stjernesystemer.

Utsnitt av lysflash

Utsnitt av objekt med sol og skyggeside

UFO-foto Østfold 12. sept. 2010 kl. 13.27.00- 13.27.01
Foto nr. 1

Foto nr.2


Se inne i den røde sirkelen på foto 1. På foto 2 som er tatt under et kvart sekund senere, er det borte.
Utsnitt fra foto 1.


UFO-foto Østfold 12.sept 2010:

[01.10.10]Den første observasjon var i uke 31, tror det var torsdag 5.aug, da vi var på ferie ute på Flyndre-holmen utenfor Ullerøy. En gang ved 23-tiden så vi et kraftig hvitt lysglimt under et lavt skydekke over Torsnes-landet.
Les mer og se bildene lenger ned på denne siden..


Copyright © 2019 Leif Havik.
  
    

Observasjon 23 August 1983
Fredag 23.August, kjørte jeg en tur til Hessdalen. Det var tidlig på ettermiddagen da jeg svingte inn seterveien som går innover til Øyungen, ved Vårhus. Jeg parkerte bilen nedenfor Fjellbekkhøga. Det var svak vind og høstlig kjølig. Jeg hadde pakket ryggsekken for tur, og gikk opp langs bekken, mot toppen på Fjellbekkhøgda. På vei opp møtte jeg en sportfisker som var på vei ned fra fjellet. Etter en kort pause på toppen, fortsatte jeg videre innover mot Måstjønnskarven. Det var for langt for å kunne gå dit idag, så jeg stoppet ved en kjempestor sten inne på vidda. Jeg satte meg ned på mosen, og brukte den kjempestore stenen som ryggstøtte. Der så jeg på det fantastiske fargespillet i refleksene fra de utallige små vannene innover floene. Det var noen skydotter som drev forbi. Det var merkelig stille, ikke en lyd eller et lite vindpust der jeg satt.
Se inne i den røde sirkelen på foto 1. På foto 2 som er tatt under et kvart sekund senere, er det borte.
Utsnitt fra foto 1.

(Kamera: Nikon D300 / 80-200mm/ L.Havik)
Den første observasjon var i uke 31, tror det var torsdag 5.aug, da vi var på ferie ute på Flyndreholmen utenfor Ullerøy. En gang ved 23-tiden så vi et kraftig hvitt lysglimt under et lavt skydekke over Torsneslandet.
Den 11. september tilbrakte jeg helgen sammen med et vennepar på samme sted. Klokken 22.44 så jeg et gulhvitt lys som kom fra sørøst og fløy mot nordvest i samme sektor av himmelen som lysglimtet i august. Jeg så det fra utsiden av hytta, og de to andre så det fra innsiden.
Siden jeg har en teori om at det ”alltid” er noe der, men at vi ikke kan se det på grunn av øyets treghet, valgte jeg dagen etter å ta 244 fotos av samme himmelsektor til vilkårlige tidspunkt gjennom hele dagen. Jeg tok da serier med 3-6 bilder hver gang, men alltid mot samme sektor av himmelen. Etter nøye granskning, så jeg at det på et var festet seg et objekt, og at det på de to neste var borte. Objektet må med andre ord har beveget seg utrolig raskt. Men på grunn av avstand og hastighet, ble det uklart.
Det ble meg fortalt at det samme helg var flere observasjoner i Østfold, og at det hadde vært omtalt på TV2-nyhetene.
Flere bilder fra Østfold, høsten 2010
Alle bildene er tatt av Liv Børsand og kamera er Samsung L310W og imot samme himmelsektor som ved 12.sept ved Flyndreholmen.
Bilde 1 tatt : 5.aug 2010 kl.13.42
Bilde 2 og 3 : 5. aug. 2010 kl. 13.44
Back to content