Den Nye Tid - Medisinhjulet

Go to content

Den Nye Tid

Fra og med 1.1.2019 ble navnet/begrepet "Iliuka" varemerke-beskyttet, TM . Dette innebærer at ingen kan bruke navnet Iliuka , i egen vinning, uten min tillatelse.

                                                                                           Den Nye Tid

På denne siden, vil jeg forsøke å belyse litt av hva menneskeheten trolig har i vente i den kommende tid. Jeg innleder med den siste utskriften  fra hva Iliuka har sagt, angående Korona-viruset, i og med at dette er hva vi pr nå er opptatt av, og som vi allerede nå vet vil prege vårt samfunn, i lange tider fremover. Vi vil garantert gå en annen tid imøte, hva gjelder vår oppfattelse av verden, kloden, miljøet, pengeverdier, og fremfor alt hvordan den psykososiale struktur vil endres. Det som rammer menneskeheten nå er upåvirket av hvorvidt vi er rike eller fattige, hvilken hudfarge eller trosretning vi har, eller hvilken legning vi har, eller hvilken politisk retning vi søker . Det kommer til uttrykk hvor stort et ego kan være hos enkelte, og pånytt kommer begrepet skam til synlighet.
Det sies at vi burde ha både flyskam og kjøttskam, mens den virkelige skammen burde være knyttet til hvordan vi oppfører oss i en slik situasjon som nå råder.Utskrift fra råd 11. mars 2020 ang. Korona- virus
?Kan forskere i vårer dager produsere virus med bestemte egenskaper og oppgaver?
Il.:Så kan der tales, korrekt.
?Koronaepidemien som sies å herje nå, er det en fake pandemi som media har skapt?
Il: Ei er der så, vi ser der er opprinneligt av ulike nivåer av en sådan besluttsom virus.
Der er mutasjoner der skal skape oppmerksomheter for, ei hva der er grunntanken for at skape. Der er således lik der gjøres eksperimenter for at påvirke menneskeheten, dog er er og for at kamuflere andre symptomer. Dog like fullt vil den se i tiden der fødes nu, at der vil opphøre sin eksistens like hastigt som der fødedes.
? Når det skal dekke over andre problemer, dreier det seg om skadevirkninger av 5G nettet?
Il:Det er til eksempel.
? Hvilke urter og andre tiltak kan være nyttig for å unngå å bli smittet av det her viruset og eventuelt blir frisk igjen?
Il: Den største virus der finnes på sin jord er bekymmer. Klokt vil der så være om den skaper alt større immuniteter innom sitt eget selv gjennem at ei bekymres. Alt hva den og tilfører av normale substanser av god kvalitet i livet, så skal den frydes, den skal danse, den skal gledes, så er der til god opplevelse.
? ………. som ser ut som et virus, kan det være et godt spor?
Il.: Det er korrekt.
? Korona-viruset tåler jo ikke mye varme …
Il.: Ei er der korrekt.
? Vi fikk for oss at klorvann og badstue kunne være bra for viruset.
Il.: Det er så i alle fall. Dog den skal vite, at om der ei utholder varmer, så ville der ei søke til varmblodige menneskebarn.
? Går det så langt at barnehager og skoler blir stengt?
Il.: Nogle vil der gjøres så, korrekt. Den skal vite hvorledes der av ulike kvaliteter i småfrø. For der finnes småfrø der er overdoseret av vaksinasjoner, der er forsvekket i koder, og i genetiske koder for immuner. Således er der større sårbarheter. Der finnes også småfrø der har levet igjennem andre symptomer, der skaper en forstyrkelse av sine immuner. Således er de resistans imot Korona.
? Kommer Korona-virus fra Jorda eller fra Rommet?
Il:. Vi ser der er av Moder Jords skapelser. Der finnes lik vi taler, ulike nivåer, dog der er av alt hva der muteres av Korona, der skaper bekymmer og besvær. Alt hva den søker, så er intet av sådant tilføret av Kosmos. Der finnes kosmiske livsvesener der har kontroll på sin jord. Således var der og under tider der var pelsvesener der ble syke.
? Etter denne Korona-greia, så har jeg følelsen av at det kommer en vaksine….Korrekt…og den skal vi holde oss langt unna kanskje?
Il.: Det vil være klokt.
Alt i tidens forendringer er og hva der skapes for menneskeheten lik hysteria, alle forendringer er dog av naturlige forendringers kvaliteter der må komme i alle fall. Hvorledes forendringen påvirker ekonomier, påvirker menneskehetens tanker og omsyn for hinnanen , er og noget der bringer en nytanke i bevissthetens forøkninger. Således vil der efter tid gives et større rum for den sanne kjærlighetens kraft, ei for hva der oppofres gjennem flinkilismer og snillismer, ei for hvorledes der oppofres gjennem eksepsjonelt lange neser. (Å legge sin nese i andres saker) Ei er der klokt at bringe kraften så til at svette ut av sitt selv av kjærlighet i forpliktelser. Omsyn bringes der og i tankenes vibrasjoner, en omtanke og for sin fiende vil skape en god vokst og i sitt selv. Gjennem en karmisk befrielse av sitt selv, så skal den se verdien i alt hva der lever på sin Jord. Dog ei skal den underkjenne sin egen verdi. Våge således at se sin egen gudommelighet i alt hva der lever, om der blåser mot , om der blåser med. Alt er av gudomlig struktur, var kommet til sin Jord dekader og sekeler tilbake, og der skal for evigt bestå. Således er der og i reponsibilitet for at forvalte hva der er givet til menneskeheten. At bringe en tilstand for sitt eget selv at erkjenne den styrke den er givet i dette liv, er en god kvalitet for at avhjelpe sine nester der behøver at oppløftes. Stå i sin egen sannhet, og våge at manifistere til uttrykk for sin sannhet. Det forstyrker immuner, der skaper gleder for sjelskvaliteter, og der er besmittende kvaliteter for sine frø. Være tro mot selvet, være tro mot hjertets lengsler, være tro mot sjelens viljer. Ei så meget intellektet, for der er intellektet der nu skaper forvirrelser av alt hva der tales. Søke at ei bringe tiltro til alt hva der formidles i eteren. Alt er der noget den skal dvele tanker ved selv at vokse i. Forglemme således ei sin egen sannhet. Våge at stå i den , være den ridder den er, være den kraft av seraf den er, være det lys den er blivet.
Vi takker for ilden og alt hva den opplyser, heliget være dette kammer, Vi takker for menneskebarn og eders undringer, bære fred i hjertet og leve det levende livets betingelser. Konu ekatah.

                                                                                                                    ---oo---

Jeg tror at vi nå er i det som Iliuka beskrev som "de tre tider" allerede i juli 1991. Jeg har "fornorsket" noe av språkføring han hadde den gang.
 
         
 
         «Slik er ordene om de tre tiders fødsel og død.
 
         Slik som fruktene vi høster ved floden smaker,
 
         således skapes de tre tiders smak.
 
         Men de er forskjellige både av farge, lukt, og ettersmak.
 
         Den første tids smak har passert,
 
         og den hadde navnet kjærlighet.
 
         Den andre tids smak viser mynten i klang,
 
         den flyter omkring som bladene som ikke ble høstet,
 
         men som falt ned på floden og flyter med den.
 
         Den tredje tids smak er ødeleggende,
 
         og dreper både den første og den annen,
 
         og ved enden den tredje.
 
         Men alle tider lever til den siste er død.
 
         Dere lever i den annen og den tredje,
 
         og den tredje kan ei leve uten den annen.
 
         Men når den tredje er død,
 
         lever den første og den annen forbi den tredje.
 
         Ingen tid oppstår uten å forgå,
 
         men tiden kan ikke forgå uten å gjenoppstå.
 
         Således vil den første tid være lik den fjerde tid,
 
         for at den første skal gjenoppstå.
 
         I den første tid hersker hjertet,
 
         mens øyner og ører sover.
 
         De som har pest i hjertet vil således tro
 
         at det er hjertet som taler,
 
         og gjerninger blir formørket.
 
         I den annen tid hersker øyne og hjerte,
 
         men ørene sover.
 
         De som har støv i øyet, har pest i hjertet,
 
         og vil således tro at det øynene så var rett,
 
         men det var det ikke,
 
         og hjertet talte av blindhet.
 
         I den tredje tid hersker den onde ånds kraft,
 
         mens hjerte, øye, og ører sover.
 
         De som har pest i sitt blod,
 
         tror at det hjerte taler er rett,
 
         men det er det ikke.
 
         De tror at det øyet ser er rett,
 
         men det er det ikke.
 
         De tror at det øret hører er rett,
 
         og det er det,
 
         men mellom dem har minnene gått bort.
 
         Slik er visdommen om de tre tider.
 
         Dere vil aldri kunne veksle den første tid med den annen
 
         ei heller den annen med den tredje tid.
 
         La derfor den første tid få leve evig,
 
         og jag derfor den annen og den tredje fra dere.
 
         For den første tids tyngde er syv ganger mere,
 
         enn den annen og tredje tilsammen.
 
         Derfor skulle dere kunne velge
 
         selv om dere valgte i blindhet,
 
         kun ved å lytte til tyngden.
 
         For de som har meget av den første tid,
 
         lever i mange langtider.
 
         For de som har meget av den annen tid,
 
         vil ingenting ha igjen,
 
         og de som den første tid ingenting har,
 
         vil få alt.
 
         Slik er de ordnede lover gitt av den evige far.
 
         For de som har meget av den tredje tid,
 
         vil ingenting ha igjen av den første eller annen,
 
         og de skal være som støv på steppene.
 
         Dyrk derfor den første,
 
         og la den annen være dyrket av den første,
 
         og dere vil aldri se den tredje.
 
         Dette er visdommen fra dets kammer,
 
         som er overfylt for den som hungrer
 
         med hjertets lengsel.»
 
 
                                                                    (Iliuka, 14/7-91)


Jeg skal ikke prøve på en tolkning av disse versene, men vil la leseren fordype seg i fred, og finne sin egen tolkning. Jeg har derimot en følelse av at det er i denne tiden vi opplever dette.

Som vi allerede har sett, er vi i skrivende stund i slutten av mars 2020, - blitt et samfunn som nærmest er lukket og låst, og som har stoppet opp. Derimot gjør alle helsearbeidere en fantastisk jobb som lønnsmessig burde ha vært bedre. At noe bryter sammen både i samfunnsstruktur og i økonomi, er kanskje hva som behøves for at noe skal bygges opp igjen, og da helst til et bedre og mere rettferdig system. Det er nå man har muligheten til å gjøre nettopp det. Ikke som før, med overkjøring av folkets vilje fra politisk hold, overkjøring ved å bli påtvunget DAB (som fortsatt fungerer  dårlig der FM fungerte), eller å bli påtvunget automatiske strømmålere som sender uønskede signaler i soverommet, eller å bli påtvunget 5G-nett som mest sannsynlig har et skadepotensial, og som nå forbys flere steder i Europa.  Men tross alt dette, så gjelder det også deg og meg, om hvordan vi måler verdiene i livet, og hva vi selv kan gjøre annerledes. Det vil nå vise seg hvem som er mest tynget av grådighetskulturen. Hvor flinke er vi til å dele, til å bry oss, og til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv. Dette vil også synliggjøres blant de større aktørene. Hva f.eks. med nettleien som allerede er høyere enn strømprisen, vil den reduseres? I en tid med kraftig prisfall i oljeprisen, vil det bli merkbart for forbrukerene? Er noen andre banker enn DNB villige til å redusere boliglånsrenten NÅ? Hva med kollektivtransporten?
Noen er allerede på banen for å sko seg på krisen, et økende antall svindel på nettet, forsøk på å utnytte gamle og svake med falske forhåpninger. Ved å donere x antall kroner til det "kristne" selskapet Visjon Norge så blir du kurert av "Gud". Skammelig! Mye og mangt vil nok krystallisere seg nå noen uker fremover.


Det som er sikkert er at krisen vil overkommes, og (nesten) alt blir som før. Men hva har vi da lært? Aldri er menneskeheten i moderne tid, blitt en slik mulighet til kvalitetsforbedring av samfunnsstrukturen. Frem med sunnt bondevett istedet for byråkratisk regelverk som tar kvelertak på inspirasjonen. Jeg håper inderlig at det blir rom for en mye større klokskap fremover.

Back to content