Med Iliuka som guide og veileder - Medisinhjulet

Go to content

Med Iliuka som guide og veileder


Med `ILIUKA`  som guide
          og veileder
     av

Leif Havik              
                                         « Underlige menneskebarn.
                            Så meget den kan gjøre for sin sjel, dog så lite den gjør.»
                                                                                                                      (Iliuka  2/ 9-95)                                                            - En åpen skildring av ett individs liv,
                                                        en mikroskopisk brikke i sammenhengen.


                                                       - Om sjelens evige rop  for oppmerksomhet
                                                           gjennom prøvelser, lidelser, og gleder.
 
                                                           - Sjelen lever i trigonal samhørighet   med
                                                          ånd og legeme, og jeg har  søkt å oppnå en
                                                         oppriktig balanse  gjennom å lytte til sjelens
                                                           hjertefølelse i stedet for legemets intellekt.


Med prisverdig og ubeskrivelig takk til en mor og en far som lot meg få vokse gjennom medgang, motgang og utfordringer, og til en bror som ga meg årelang og stor lærdom. Et langt liv senere ser jeg gledene ved det levende livet.
Dessuten, en  ydmyk takk til skaperkraften, livet og dets utfordringer både på godt og vondt.
Også en oppriktig takk til min guid «Iliuka», alle venner, og min  trofaste og mirakuløse hund «Taiko», og hans sjel, hvor enn den nå befinner seg.
 


Manus er redigert mars 2020
                                «Iliuka» er som navn/begrep varemerke-beskyttet ™INNHOLD 1. Forord.
 2. Fra frø til spire og blomst.
 3. Livredder og `guide`.
 4. Første vendepunkt, 22.04.1982.
 5. «Nissen flytter med på lasset».
 6. Hessdalen, mer enn bare UFO-fenomener.
 7. Selvransakelse, utvikling av sjelens kvaliteter.
 8. Medisin-hjulet
 9. `Iliuka-energien`, som veileder for mange.
10. Annet vendepunkt, 11.11.1995.
11. Et tredje vendepunkt.
12. «Manne-kraften»
13. Klokken er slagen 12:00.
14. Epilog


DREAMING

I woke up  from my dream,
a strange kind of vision,
I suddenly faced the question,
why did I leave myself?

My passioned longing for communion,
though I was used to loneliness,
do I ever become in family?
                             Do I ever find my basic place?
Fighting for understanding,
words between the lines.

Now I`m born again,
thousands suns passed by,
I suddenly saw the hemisphere,
filled with purified light and love,
         just give my heart possibilities,
try penetrate my soul,
don`t just touch my skin.

I was naked,
just to be covered.
I was scared,
just to be protected.
I was seeking,
just to be found.
I was alone,
just to be gathered.
My heart is crying,
just to be loved.

(eget)


                   FORORD

Når vi formidler noe, så blir gjerne det vi formidler som små frø, visdomsfrø. Disse frøene vil av andre oppleves forskjellig. Noen vil føle at frøene treffer noe i en selv, mens andre vil kanskje føle at det ennå er for lite grunnlag for at frøene skal kunne spire. Vi opplever alle sammen, at det kreves mot for å snakke med hvem som helst om alternative tanker. Det vil med andre ord si, at såtiden ikke er særlig godt timet. Det er ikke marken vi sår i som det er noe galt med. Noen ganger ivrer vi etter å så frø, vi har kanskje et stort formidlingsbehov. Jeg har tidligere ikke kjent et slikt behov, når det gjelder hva jeg her skal formidle. Nå er det som at det er første gang, at jeg skal forsøke å så helt spesielle frø. Jeg håper derfor at både jeg som såmann, visdommen som frø, og villigheten til å gro, er fylt med gode viljer.

Det som er litt viktig, når vi kjenner at visdom treffer noe i oss, er at vi spør oss selv hva det treffer. Kjenner vi frykt, eller kjenner vi aksept?
Denne boken har noen kanaliserte sitater, visdomsord, og uttrykk fra «Iliuka-energien». Disse avsluttes alltid med datering og er noe forenklet, språklig sett. I tillegg har jeg følt en frihet til å la noen av mine egne dikt beskrive mitt følelses-messige engasjement i  livets prosesser.
Når det gjelder tolkninger av Iliuka`s visdomsord, har jeg bevisst overlatt det til leseren. Jeg har forsøkt å gi leseren et bilde av min egen utvikling før og etter det første bevisste møtet med min guid eller hjelper, Iliuka. Det er en energi av en gammel indianerhøvding eller  inuitt som i snart 40 år på sin måte har forsøkt å manifistere sin oppgave både ved direkte inngripen i mitt liv, og ved å meddele sin visdom gjennom meg som trance-medium.
Jeg har gjennom min utvikling opplevd både turbulente tilstander og utford-ringer i medvind og i motvind, og sitter i dag med en livsvisdom som jeg anser verdt å dele med andre. Jeg gleder meg til nye dager og nye utfordringer, og kjenner at jeg ennå har svært mye ugjort.
Du som leser boken oppfordres til å la det skrevne ord synke inn i din bevissthet, for her er det ikke snakk om hva som er riktig og galt, sant og usant. For meg er alt som fyller de neste sidene en sannhet, og for meg så er det riktig. Men det behøver det selvsagt ikke å være for andre. Den første motstand som du som leser eventuelt kjenner, kalles frykt. I hovedsak frykter vi for det ukjente. For meg finnes det bare en sannhet, men vi har svært forskjellige måter å nå et sannhetsbilde på. Jeg tror at et sannhetsbilde er flerdimensjonalt, og at det kan betraktes fra flere sider. Kjernen derimot er den samme.

Jeg har for egen del merket at jeg gjennom min livsprosess har kommet fram til erkjennelser, gjerne etter  10, 20 eller 30 års utvikling. Da har det `tilfeldigvis` blitt presentert f.eks., skrifter som har bekreftet nesten eksakte opplevelser hos andre i et helt annet verdenshjørne. Dette gjelder blant annet observasjoner av et bestemt UFO-fenomen i  Hessdalen, som for flere år siden viste seg i Yakima indianerreser-vatet på nøyaktig samme måte, med samme lyssammensetning, samme bevegelse, og samme atferd da det møtte fly.
Et annet eksempel er skriftene jeg fikk presentert sensommeren 1997, om Jani King og hennes møte med sin `guid`, på New Zealand. En nesten kopi av min egen opplevelse.


For å kunne lese videre, vil du få tilsendt resten av manuset på mail.
Betal gjerne kr.80,- inn på konto 0540 023 0872
Merk innbetalingen med tydelig navn 😊
Send mail på: lhavi@online.no

Merk: Ikke send sms, eller messenger, men send Mail! Heller ikke bare betale på konto og tro at det er bestilt, jeg MÅ ha tilsendt mail!

Back to content